Podle psaní srbského deníku Politika před několika týdny začaly srbské instituce v Chorvatsku informační kampaň o důležitosti sčítání lidu v Chorvatsku. Instituce informují chorvatské Srby o jejich právech etnické menšiny tak i právech jednotlivce v Chorvatsku ve vztahu ke sčítání.

První fáze sčítání by měla začít 13. září a skočit 26. září. Obavy Chorvatů jsou, že počet obyvatel se znatelně snížil a že bude nižší než loňského roku, kdy k 30. prosinci 2020 bylo uváděno 4,036.000 obyvatel Chorvatska. Demograf Stjepan Šterc hovoří o snížení počtu obyvatel pod čtyři miliony. Statistiky uvádí, že od posledního sčítání v roce 2011 se počet obyvatel snížil až o čtvrt milionu. Představuje to přibližně dvojnásobek počtu obyvatel přístavu Rijeka. Jsou to především mladí lidé, kteří odchází do zahraničí a již se nevrací.

Jestliže Chorvaté mají obavu o celkové snížení počtu obyvatel, tak Srbové žijí v obavách z poklesu jejich chorvatského etnika. Srbská národní rada v Chorvatsku zdůrazňuje, že počet Srbů ale i dalších národnostních menšin je důležitý pro obsazování míst v zastupitelství obcí a parlamentu. Předseda srbské Rady Milorad Pupovac pro média uvedl, že srbské organizace před volbami se musí snažit vytvořit atmosféru pocitu svobody a tolerance v chorvatské společnosti. Podle něj by se měl každý příslušníky menšiny ochotně a svobodně při sčítání vyjádřit o své etnické příslušnosti. Jako příklad negativního jevu poukázal Pupovac na situaci ve městě Vukovar, kde starosta Ivan Penava vede protisrbskou kampaň. Údajně se nejdříve vyjadřoval proti psaní cyrilicí, pak mluvil o válečných zločinech Srbů a nakonec prohlašoval, že Srbové jsou nacionalisté a šovinisté a jsou tak zdrojem nepřátelství v Chorvatsku. „Starosta vyhledává témata, jejichž účelem je znejistit Srby a dostat je do konfliktu s centrální vládou. Sice to uškodí Srbům, ale nebude to dobré ani pro Chorvatsko,“ uvedl pro chorvatský deník Index představitel srbské menšiny Milorad Pupovac.

Milan Đurđević starosta obce Biskupija, kde žije 80 až 90 procent Srbů uvedl: „Mnozí Srbové se již necítí být Srby, neboť se sžili s ostatními a zejména to platí pro větší města. Navíc stále existuje stigma prokletého Srba, a proto se někteří nechtějí hlásit ke svému původu.“

Srbský deník Politika k tématu sčítání píše, že chorvatští Srbové patří mezi starší populaci. Srb v průměru v Chorvatsku je starší než Chorvat. To je důležité nejen z hlediska demografie a deník naznačuje důležitost faktoru vymírání. Navíc Politika připomíná, že při dotazníkovém šetření během sčítání může dojít u Srbů i na „delikátní“ otázky ze strany tazatelů. „Žádný Srb, pravoslavný věřící nebo kdo mluví srbsky v Chorvatsku by neměl mít problémy. Na druhou stranu se jedná o osobní rozhodnutí,“ dodává autor článku.

Jovan Vlaović z vukovarského Sdružení obcí říká: „Srbská menšina na východě Chorvatska je největší a nejvíce homogenní. Přesto i zde existují centra, kde je vytvořena taková atmosféra, že se Srbové necítí svobodně a bojí se vyjadřovat.“

Proto deník Politika nakonec k chorvatskému sčítání píše: „Těžko lze stanovit, zda sčítání v Chorvatsku zobrazí objektivní stav. Existuje řada nezměřitelných a subjektivních okolností, které se promítnou do samotného sčítání. Jedinou jistotou je skutečnost, že čísla nebudou optimistická.“